Angst

Få hjælp til angst hos Dit Psykologhus i Aarhus

Angst er en almindelig psykologisk tilstand, der er karakteriseret ved intens bekymring, frygt og nervøsitet. Angst er en normal reaktion på farlige situationer eller stress, men hvis angsten bliver vedvarende eller opstår uden, der er en reel fare, kan det udvikle sig til en angstlidelse.

Hos Dit Psykologhus i Aarhus tilbyder vi samtaleterapi hos vores kvalificerede psykologer til dig, der lider af angst. Samtaleterapi er en af de mest effektive behandlingsmetoder ved angst.

Psykolog Aarhus Stemning 08

Hvordan ved jeg, om jeg lider af angst?

Har du en angstlidelse påvirker det typisk både dine tanker, dine følelser og dine handlinger. Angst kan komme til udtryk på mange måder, med forskellige symptomer og i forskellig sværhedsgrad. De fleste oplever flere af nedenstående symptomer med forskellig intensitet:

 • Fysiske symptomer:
  Hjertebanken eller hurtig puls, en følelse af at hjertet slår hurtigere eller hårdere end normalt, svedtendens, svedige hænder eller håndflader, kropslig uro, rysten, prikken, trykken for brystet, åndenød eller kvælningsfornemmelse, svimmelhed, svaghed i kroppen, muskelspændinger, stivhed i musklerne, forstoppelse eller diarré, smerter eller andre kropslige symptomer, der kan være vanskelige at sætte ord på.
 • Kognitive symptomer:
  Vedvarende bekymringstanker, tankemylder, gentagne uønskede eller negative tanker, katastrofetanker, svært ved at koncentrere sig, bange for at miste kontrol, rastløshed, overdreven bekymring om fremtidige begivenheder eller konsekvenser, selvkritiske tanker, øget selvbevidsthed, frygt for vurdering eller ydmygelse, negativ fortolkning af omgivelserne.
 • Emotionelle symptomer:
  Irritabilitet, følelse af spænding, nervøsitet, kort lunte, følelse af at være ”på vagt”, overvældende frygt eller angst, som kan være ude af proportioner med den faktiske trussel, panikfølelse, konstant uro og en frygt for det, som kan ske.
 • Adfærdsmæssige symptomer:
  Undgåelse af situationer, der udløser angst, problemer med overdreven træthed, søvnbesvær, manglende evne til at slappe af, gentagne gange udførelse af rituelle handlinger for at lindre eller mindske angsten, overdreven kontrol.
   

Ikke alle med angst oplever alle de ovenstående symptomer, og nogen kan have symptomer der ikke er nævnt her. Påvirker symptomerne dit liv i sådan en grad, at du ikke længere kan gøre det, du plejer eller forringer det din livskvalitet, kan det være en god ide at opsøge professionel hjælp hos en psykolog.

Hvordan behandles angst hos en psykolog?

Hos Dit Psykologhus i Aarhus behandler vi angstlidelser igennem samtaleterapi. Det er en struktureret form for terapi, der involverer samtaler imellem dig og din psykolog. Formålet er at hjælpe dig med at forstå og håndtere dine bekymringer, katastrofetanker og de negative følelsesmæssige udfordringer. Vi vil blandt andet fokusere på at identificere, hvad der trigger din angst og give dig redskaber til, hvordan du kan forholde dig til tanker og følelser på en helt ny måde.

Hvordan kan psykologen hjælpe?

Hos Dit Psykologhus i Aarhus vil terapien altid blive tilpasset individuelt til dig og de udfordringer, du oplever. Du kan bl.a. forvente at få hjælp til:

 • Undersøgelse og vurdering
  Vi starter med en grundig undersøgelse og vurdering af typen og sværhedsgraden af din angstlidelse, så vi kan skræddersy det mest effektive behandlingsforløb til dig.
 • Tryg og fortrolig atmosfære
  Din psykolog vil have fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor du kan føle dig tryg ved at dele dine bekymringer og din frygt.
 • Identifikation og udforskning af angstsymptomer
  En vigtig del af terapien er at identificere og udfordre de symptomer, der bidrager til og vedligeholder din angst. Det kan blandt andet dreje sig om overdrevne og urealistiske bekymringer og katastrofetanker. Det hjælper blandt andet til at identificere, hvad der trigger og vedligeholder din angst og hvilke negative automatiske mønstre og overbevisninger, der lige nu får lov til at kontrollere dig.
 • Identifikation af triggertanker
  Psykologen vil have fokus på at lære dig at opdage de triggertanker, som udløser dine negative tanker og følelser til at begynde med. Det kan hjælpe dig til at få bedre styr på de mange tanker, som kører rundt i dit hoved og undgå overtænkning og grublerier.
 • Nye håndteringsstrategier
  Gennem terapien lærer du at udfordre og forholde dig anderledes til dine bekymringstanker og frygt, som er med til at fastholde dig i angsten. Din psykolog vil også hjælpe dig med at skabe nye gode vaner og foretage livsstilsændringer, der kan have en positiv indvirkning på både din fysiske og mentale sundhed.
 • Eksponering
  Adfærdstræning kan være en del af angstbehandlingen, hvor psykologen i et roligt tempo hjælper dig med at nærme dig det, som du normalt helt undgår eller frygter. Eller som du stadig udsætter dig for, dog med en masse sikkerhedsadfærd for at kunne holde det ud. Eksponeringen hjælper dig med at udfordre de situationer, der udløser din angst og dine tvangshandlinger, så du kan lære at handle på en mere hensigtsmæssig måde og dermed reducere eller slippe angsten.
 • Mindfulness-praksis
  Vi vil introducere dig til mindfulness-øvelser, som kan hjælpe med at styrke din opmærksomhed på nuet. Det kan reducere tankemylder, bekymringstanker og frygt, som forstærker og fastholder din angst.
 • Værdiafklaring og sætte nye mål
  Vi hjælper dig med at finde frem til dine personlige værdier og mål. Det er med til at give dig retning og formål i livet, hvilket er vigtigt, når du arbejder med din angstlidelse. Vi vil sammen arbejde på at sætte mål for din behandling og for dit liv for at støtte dig i at komme til at leve det liv, du ønsker.
 • Værdibaserede handlinger
  Terapien indeholder også træning i at foretage handlinger, der er i overensstemmelse med dine værdier, selv når du oplever, at angsten og bekymringerne forsøger at bremse eller kontrollere dig.
 • Medicinovervejelser
  I nogle tilfælde kan medicin være en del af behandlingen. Vi samarbejder med andre behandlere, f.eks. egen læge for at evaluere behovet for medicin og for at sikre den bedste behandlingsplan.
 • Forebyggelse af tilbagefald
  En vigtig del af behandlingen er at lære dig forskellige redskaber til at forebygge tilbagefald og dermed opnå en bedre livskvalitet på den lange bane.
   
Psykolog Aarhus Mere Stemning 03
Psykolog Aarhus Mere Stemning 06

Hvilke elementer består psykologbehandlingen af?

Hos vores psykologer i Dit Psykologhus i Aarhus består behandlingen altid af en kombination af patientundervisning (også kaldet psyko-edukation), samtaleterapi og forskellige konkrete redskaber og øvelser til håndtering af din angst. Målet er at give dig viden, forståelse og de redskaber, der skal til, for at du kan håndtere og gøre dig fri af angstlidelsen og leve et liv i overensstemmelse med dine værdier og ønsker. 

Forskellige behandlingsmetoder tilpasset til dig

Når vi behandler angst hos Dit Psykologhus i Aarhus tager vi afsæt i enten ACT (Acceptence and Commitment Therapy), Meta-kognitiv terapi, Mindfulness-baseret terapi eller Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), som vi tilpasser individuelt efter dine behov og ønsker til behandlingen.

 • Acceptance and Commitment Therapy er en terapeutisk tilgang, der kombinerer mindfulness og metakognitive elementer med adfærdsterapi. ACT lærer dig at være med dine bekymringer og frygt uden at handle ved undgåelse eller med sikkerhedsadfærd. Du lærer i stedet at handle værdibaseret for at leve et meningsfuldt liv, hvor angsten ikke fylder alt.

 • Meta-kognitiv terapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at ændre måden, vi tænker om vores tanker – dvs. vores meta-kognitioner. Det antages, at vores meta-kognitive overbevisninger spiller en afgørende rolle i vedligeholdelsen af vores bekymringstanker og angst. Meta-kognitiv terapi hjælper med at identificere og udfordre disse overbevisninger for at ændre tankeprocesserne.

 • Mindfulness er en praksis, der fokuserer på at være opmærksom på øjeblikket, som det er lige her og nu uden at vurdere eller dømme. Det hjælper dig til at være til stede i nuet i stedet for at være fanget i tankemylder, bekymringer og angst.

 • Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk tilgang, der identificerer dine bekymringsmønstre og bekymringernes indflydelse på dine følelser og dine handlinger. Du lærer at omskrive dine urealistiske bekymringer til mere realistiske, og du får adfærdstræning i at være med det, som trigger din angst.
   

Hvor foregår samtalerne?

Vi tilbyder samtaleforløb fysisk i vores hyggelige lokaler i centrum af Aarhus. Bor du længere væk, eller foretrækker du at sidde hjemme, tilbyder vi online samtaleforløb via en sikker online videoforbindelse. Du kan læse mere om onlineterapi her

Kontakt Dit Psykologhus i Aarhus

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, eller hvis du ønsker at bestille tid til et samtaleforløb, kan du kontakte os på mail: eller på telefon: 61 47 49 40. Det er helt uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Angst er en helt almindelig reaktion på en trussel eller farlig hændelse. Angst bliver først til en lidelse, når der er vedvarende og overdreven nervøsitet og bekymring over situationer eller ting, som ikke er realistisk i forhold til den reelle fare. Mange oplever at få fysiske symptomer på angst, som de først tror skyldes fysisk sygdom, hvorfor de opsøger egen læge.  

Angst er kendetegnet ved tilstedeværelsen af helt specifikke symptomer, som skal have påvirket det normale funktionsniveau. Angst diagnosticeres ud fra en klinisk vurdering. Symptomerne på angst er forskelligt alt efter typen af angstlidelsen. Nogle af de mest almindelige og gennemgående symptomer er:

 • Fysiske symptomer: Hjertebanken, åndenød, svimmelhed, svedtendens, rysten, rastløshed, muskelspændinger, stive muskler, ondt i maven, forstoppelse/diarré, hovedpine og træthed.

 • Kognitive symptomer: Bekymringer, nervøsitet, tankemylder, manglende koncentration, negative selvhenførende tanker og katastrofetanker.

 • Emotionelle symptomer: Irritabilitet, følelse af frygt eller panik, følelse af manglende kontrol, magtesløshed og overvågenhed.

 • Adfærdsmæssige symptomer: Undgåelse af steder/situationer, tvangshandlinger og gentagne ritualer, sikkerhedsadfærd og søvnproblemer.
   

Ledsagesymptomerne til angst kan være udprægede søvnproblemer, ændringer i appetit der kan medføre vægtreduktion- eller øgning, isolation fra omverdenen eller svært ved at være alene, muskelsmerter, manglende motivation og begyndende symptomer på depression.

Angst kan have forskellige årsager og skyldes en kombination af arv og miljø, dvs. en øget arvelighed kombineret med belastninger senere i livet. Angst kan være en reaktion på, at man har været udsat for en traumatisk begivenhed eller en personlig erfaring med, at noget negativt kan ske i bestemte situationer.

Belastninger som stress, økonomiske problemer, sygdom, ledighed, skilsmisse og lignende kan være med til at udløse angst. Ligeledes kan mobning, ydmygelse eller tabet af en nærtstående også udløse angst. Angst kan dermed være en reaktion på nogle udfordrende livsomstændigheder eller en eksistentiel krise, mens andre oplever at få angst af mere uforklarlige årsager.

Hos Dit Psykologhus i Aarhus tilbyder vi samtaleterapi til behandling af angst.

Der er forskellige faktorer, som kan øge risikoen for at udvikle angst. Det kan f.eks. være:

 • En familiehistorik med angst (øget arvelighed)
 • At have været udsat for traume
 • Vedvarende stress, pres eller belastninger
 • Utryghed og uforudsigelighed
 • Mistrivsel og vanskeligheder i barndommen
 • Vold, psykisk sygdom i familien, misbrug eller overgreb 
   

Ubehandlet angst kan have alvorlige konsekvenser for en persons liv og livskvalitet herunder familielivet og parforholdet. Ubehandlet angst kan medføre udviklingen af andre psykiske lidelser som depression eller stress. Det er vigtigt at tage symptomer på angst alvorligt og søge behandling. 

En angstdiagnose stilles ud fra en samlet klinisk vurdering. I vurderingen udelukkes det, at de fysiske symptomer ikke skyldes fysisk sygdom eller anden psykisk sygdom. I diagnosticeringen ses der på forekomsten og intensiteten af de forskellige typer angstsymptomer, der fører til nedsat funktionsevne og forringet livskvalitet.

Der er flere forskellige former for angstlidelser. Nogle af de mest almindelige angstlidelser er:

 • Generaliseret angst
  Generaliseret angst indebærer overdreven og vedvarende bekymring, nervøsitet og angst for dagligdagsting, selvom der ikke er en åbenlys grund til at frygte noget. Personer med generaliseret angst oplever ofte problemer med massive bekymringer, der kan være svære at komme ud af. Personer med generaliseret angst oplever ofte frygt for at blive syge/komme ud for en ulykke, eller at andre bliver syge/bliver ramt af en ulykke

 • Helbreds- eller sygdomsangst
  Helbreds- eller sygdomsangst er angsten for at blive alvorligt syg. Der vil være en overdreven opmærksomhed på kropslige fornemmelser og symptomer eller andre tegn på sygdom. Derudover vil der være mange eller konstante bekymringer om det at blive syg.

 • Panikangst
  Panikangst er karakteriseret ved gentagne og uventede panikanfald, hvor man føler, at man ikke kan trække vejret, der er massiv hjertebanken, brystsmerter, svimmelhed, oplevelse af uvirkelighed, kroppen ryster, man sveder og går i panik. Mange med panikangst er bange for, at de skal dø eller blive sindssyge under et panikanfald, fordi det føles så voldsomt. Hvis personer oplever gentagne panikanfald kan dette over tid udvikle sig til en yderligere frygt for at få disse panikanfald.

 • Socialangst
  Socialangst indebærer en intens frygt for sociale situationer. Personer med socialangst har ofte en masse bekymringer om at blive ydmyget eller vurderet negativt af andre. Dette kan ofte føre til at personer med socialangst begynder at undgå sociale situationer, hvilket er med til at vedligeholde og forværre lidelsen.

 • Specifik fobi
  En specifik fobi kan være en intens og urealistisk frygt for en bestemt genstand, situation eller aktivitet. Dette kan omfatte højder, dyr, flyvning eller indespærring.

 • Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
  OCD er karakteriseret ved at en kombination mellem gentagne, uønskede tanker og trang til at udføre ritualer eller handlinger, for at fjerne eller lindre den frygt, som tankerne er forbundet med. Dette kan være gentagen håndvask eller at skabe kontrol over nogle situationer.

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  PTSD er en forsinket eller langvarig reaktion udløst af en alvorlig, traumatisk hændelse, som man enten kan have været direkte involveret i eller vidne til. Symptomer på PTSD indbefatter genoplivning af traumet gennem flashbacks eller mareridt, undgåelse af stimuli forbundet med traumet, øget vågenhed og søvnbesvær.
   


Samtaleterapi er en påvist effektiv behandling mod angst i let og moderat grad. Terapien bør omfatte psykoedukation (viden om angsten), redskaber til håndtering af bekymringstanker og  fokus på adfærdsændringer. Ved svære angstsymptomer kan det være nødvendigt at kombinere samtaleterapi med medicinsk behandling (antidepressiv medicin) for at opnå den bedste effekt. Dette vil ofte foregå i samarbejde med din privatpraktiserende læge. Hos Dit Psykologhus i Aarhus samarbejder vi altid med egen læge, hvis du ønsker det.

Hos Dit Psykologhus i Aarhus er vi specialiserede i samtaleterapeutisk behandling af forskellige angstlidelser. Vi har mange års erfaring indenfor området og tilbyder samtaler fysisk i vores lokaler i Aarhus C. Bor du længere væk, eller foretrækker du at sidde hjemme, har vi mange års erfaring med online samtaleforløb via en sikker videoforbindelse.

Angst er en kompleks psykisk lidelse og derfor er det vigtigt at håndtering og behandling af sygdommen bliver individuelt tilpasset. Selvom det kan føles overvældende at være konstant bekymret og være fanget i tankemylder og der ikke findes nogen hurtig måde til at slippe fri af angst, findes der nogle generelle måder at håndtere angst på, som kan hjælpe dig til en bedre livskvalitet. Nedenfor finder du nogle gode råd til, hvordan du kan håndtere angst.

 1. Søg professionel hjælp hos en psykolog
  Hvis dine bekymringer bliver for overvældende og du konstant oplever nervøsitet eller frygt, så overvej at søge professionel hjælp. En psykolog kan hjælpe dig med at behandle og håndtere din angst. Psykologen er uddannet i at lave samtaleterapi, der er den mest effektive metode til behandling af angst. Sammen kan I udvikle en behandlingsplan, der passer til dine behov og ønsker.

 2. Tal om medicinering med din læge
  I nogle tilfælde kan angstdæmpende medicin være et effektivt supplement til din behandling. Tal med din læge om, hvorvidt medicin kunne være en mulighed for dig.

 3. Bevidsthed om tankerne
  Du kan øve dig på at observere dine bekymringstanker på en mere bevidst og opmærksom måde. Tag dig tid til at observere dem uden at dømme dem. Du kan eventuelt skrive dine bekymringer ned på papir og give bekymringerne forskellige overskrifter. Det kan give dig overblik, og hjælpe med at organisere og forstå dine bekymringer bedre. De bekymringer, der faktisk kan løses, kan du lægge en realistisk plan for. De bekymringer, der ikke kan løses, kan du prøve at give slip på ved at lade dem være.

 4. Fokusér på åndedrættet
  Det kan skabe ro både fysisk og mentalt at vende fokus mod dit åndedræt, når du bliver overvældet af tankemylder og bekymringer. Du kan med din opmærksomhed på åndedrættet og dybe indåndinger med lange udåndinger igangsætte kroppens beroligende nervesystem.

 5. Fysisk aktivitet
  Regelmæssig motion kan have en positiv indvirkning på humør og stressniveau. Uanset om du er til en gåtur, en løbetur, dans i stuen, styrketræning eller holdtræning gælder det om at lave den aktivitet, som du finder mest glæde ved.

 6. Bed om støtte fra familie og venner
  Når man rammes af angst, er det vigtigt med opbakning fra familie og venner. Her er det vigtigt at tale åbent med dine nærmeste om din tilstand og søge støtte hos dem, som bekymrer sig for dig. De kan spille en vigtig rolle på din vej mod trivsel og velvære.

 7. Fasthold en god søvnhygiejne
  Sørg for at få tilstrækkelig med søvn, og gå gerne i seng og stå op på samme tid hver dag. Hvis du oplever træthed, kan dette nemt forværre graden af bekymringer og nervøsitet. Sørg ligeledes for at skabe et roligt sovemiljø.

 8. Lær mindfulness meditation
  Gennem mindfulness meditation og yoga kan du lære at være mere til stede i nuet og i kroppen i stedet for i tankerne og bekymringerne. Mindfulness meditation og yoga kan samtidig være med til at reducere stress og angst og give en større følelse af indre ro.

 9. Vær tålmodig og omsorgsfuld overfor dig selv
  At have en angstlidelse kan være invaliderende for hele dit liv og tager tid at lære at håndtere.  Derfor er det vigtigt at være tålmodig med dig selv. Husk at prioritere selvomsorg i din hverdag, hvor du prøver at mærke efter, hvad du har brug for. Det kan være aktiviteter du nyder, sund kost, let motion eller samvær med en du holder af.
   
Psykolog Aarhus Mere Stemning 11

Kontakt psykologerne i Dit Psykologhus i Aarhus

Det er gratis og uforpligtende. Find vores kontaktinformationer her eller skriv til os via denne formular.

Telefon: 61 47 49 40 – Email:

Spam-kontrol - Svar venligst på dette regnestykke