Depression

Få hjælp til depression hos Dit Psykologhus i Aarhus

Depression er en almindelig men samtidig kompleks psykisk lidelse, der på en indgribende måde påvirker både en persons tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd. Hos Dit Psykologhus i Aarhus tilbyder vi samtaleterapi hos vores kvalificerede psykologer til dig, der lider af depression. Samtaleterapi er en af de mest effektive behandlingsmetoder ved depression.

Hvordan ved jeg, om jeg lider af depression?

Depression er mere end blot at føle sig trist til mode. Det er en tilstand, der helt kan lamme ens liv og skabe en følelse af dyb fortvivlelse og håbløshed. De mest almindelige symptomer på depression inkluderer:

 • Vedvarende tristhed eller nedtrykthed
  En følelse af dyb nedtrykthed eller tristhed eller en nedsat evne til overhovedet at føle noget. Nogle oplever også en vrede og irritation.

 • Nedsat lyst eller interesse
  En følelse af meningsløshed og tab af interesse og glæde ved aktiviteter, der førhen var behagelige og gav nydelse.
   
 • Nedsat energi eller øget træthed
  En følelse af konstant træthed og udmattelse eventuelt kombineret med rastløshed, selv efter en god nats søvn.
   
 • Skyldfølelse eller at føle sig værdiløs
  Selvbebrejdelser og selvkritik, skyldfølelse og lav selvværd/selvtillid, en følelse af værdiløshed, håbløshed, grublerier og bekymringer.

 • Ændring i søvnvaner
  Der ses ofte søvnforstyrrelser, som kan føre til enten søvnløshed eller overdreven søvn.

 • Ændring i appetit eller vægt
  Der kan ses enten mangel på appetit og tilhørende vægttab eller overspisning, appetit- og vægtøgning.
   
 • Tænke- og koncentrationsbesvær
  Svært ved at tænke klart eller koncentrere sig og træffe beslutninger.
   
 • Selvmordstanker
  Alvorlige tanker om død eller selvmord.

 

Hvordan behandles depression hos en psykolog?

Hos Dit Psykologhus i Aarhus behandler vi depression igennem samtaleterapi. Det er en struktureret form for terapi, der involverer samtaler imellem dig og din psykolog. Formålet er at hjælpe dig med at forstå og håndtere dine bekymringer og følelsesmæssige udfordringer. Vi vil blandt andet fokusere på at identificere negative eller ukonstruktive tankemønstre og arbejde med at udvikle nye strategier til, hvordan du kan forholde dig til tanker og følelser på en helt ny måde.

Hvordan kan psykologen hjælpe?

Hos Dit Psykologhus i Aarhus vil terapien altid blive tilpasset individuelt til dig og de udfordringer, du oplever. Du kan bl.a. forvente at få hjælp til:

 • Undersøgelse og vurdering
  Vi starter med en grundig undersøgelse og vurdering af typen og sværhedsgraden af din depression, så vi kan skræddersy det mest effektive behandlingsforløb til dig.

 • Tryg og fortrolig atmosfære
  Din psykolog vil have fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor du kan føle dig tryg ved at dele dine følelser og bekymringer.

 • Identifikation og udforskning af depressive tankemønstre
  En vigtig del af terapien er at identificere og udfordre de tankemønstre, der bidrager til din depression. Det kan dreje sig om selvkritiske tanker eller negative forventninger. Det hjælper bl.a. til at på øje på, hvilke negative automatiske mønstre og overbevisninger, der lige nu får lov at kontrollere eller styre dig.

 • Ændring af depressive tankemønstre og overbevisninger
  Gennem terapien lærer du at udfordre og ændre de depressive tankemønstre og overbevisninger, som er med til at fastholde de depressive symptomer.

 • Mindfulness-praksis
  Vi vil introducere dig til mindfulness-øvelser, som kan hjælpe med at styrke din opmærksomhed på nuet. Det kan reducere tanker og grublerier om fortiden eller bekymringer om fremtiden, som ofte forstærker og fastholder depression.

 • Selvindsigt og accept
  Samtaleterapien vil hjælpe dig med at øge din selvindsigt, så du bedre kan forstå, hvordan dine tanker og følelser påvirker din adfærd og din livskvalitet. Vi vil træne at give slip på de depressive følelser uden at kæmpe imod dem, hvilket fremmer en følelse af indre fred.
   
 • Nye håndteringsstrategier
  Vi vil lære dig nye håndteringsstrategier til, hvordan du kan forholde dig til dine tanker og dine følelser på en helt ny måde. Din psykolog vil også hjælpe dig med at skabe nye gode vaner og foretage livsstilsændringer, der kan have en positiv indvirkning på både din fysiske og mentale sundhed.
   
 • Værdiafklaring og sætte nye mål
  Vi hjælper dig med at finde frem til dine personlige værdier og mål. Det er med til at give dig retning og formål i livet, hvilket er vigtigt for at slippe fri af depression. Vi vil sammen arbejde på at sætte mål for din behandling og for dit liv. Det er for at støtte dig i at komme til at leve det liv, du ønsker.
   
 • Værdibaserede handlinger
  Terapien indeholder også træning i at foretage handlinger, der er i overensstemmelse med dine værdier, selv når du oplever, at depressive tanker og følelser forsøger at bremse dig.
   
 • Medicinovervejelser
  I nogle tilfælde kan medicin være en del af behandlingen. Vi samarbejder med andre behandlere, f.eks. egen læge for at evaluere behovet for medicin og for at sikre den bedste behandlingsplan.
   
 • Forebyggelse af tilbagefald
  En vigtig del af behandlingen er at lære dig forskellige redskaber til at forebygge tilbagefald og dermed opnå en bedre livskvalitet på den lange bane.

 

Hvilke elementer består psykologbehandlingen af?

Hos vores psykologer i Dit Psykologhus i Aarhus består behandlingen altid af en kombination af patientundervisning (også kaldet psyko-edukation), samtaleterapi og forskellige konkrete redskaber og øvelser til håndtering af negative tanker og følelser. Målet er at give dig viden, forståelse og de redskaber, der skal til, for at du kan håndtere og gøre dig fri af depressionen og leve et liv i overensstemmelse med dine værdier og ønsker.  

Forskellige behandlingsmetoder tilpasset til dig

Når vi behandler depression hos Dit Psykologhus i Aarhus tager vi afsæt i en kombination af Mindfulness-baseret terapi, Meta-kognitiv terapi, og ACT (Acceptence and Commitment Therapy), som vi tilpasser individuelt efter dine behov og ønsker til behandlingen.

 • Mindfulness er en praksis, der fokuserer på at være opmærksom på øjeblikket, som det er lige her og nu uden at vurdere eller dømme. Det hjælper dig til at være til stede i nuet i stedet for at gruble over fortiden eller bekymre dig om fremtiden.
 • Meta-kognitiv terapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at ændre måden, vi tænker om vores tanker – dvs. vores meta-kognitioner. Det antages, at vores meta-kognitive overbevisninger spiller en afgørende rolle i vedligeholdelsen af depressive symptomer. Meta-kognitiv terapi hjælper med at identificere og udfordre disse overbevisninger for at ændre tankeprocesserne.
 • ACT er en terapeutisk tilgang, der kombinerer mindfulness og metakognitive elementer med adfærdsterapi. ACT lærer dig at give slip på de følelser og tanker, som opstår i forbindelse med depression og at træffe værdibaserede beslutninger og handle mere i overensstemmelse med dine værdier for at leve et meningsfuldt liv.
   

Hvor foregår samtalerne?

Vi tilbyder samtaleforløb fysisk i vores hyggelige lokaler i centrum af Aarhus. Bor du længere væk, eller foretrækker du at sidde hjemme, tilbyder vi online samtaleforløb via en sikker online videoforbindelse. Du kan læse mere om onlineterapi her.

Kontakt Dit Psykologhus i Aarhus

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, eller hvis du ønsker at bestille tid til et samtaleforløb, kan du kontakte os på mail: eller på telefon: 61 47 49 40. Det er helt uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Når følelsen af at være nedtrykt eller ked af det varer ved og samtidig følges af vedvarende negative tanker og følelser, kan det føre til en depression. En depression kan sætte gang i mange forskellige følelser, tanker, kropslige fornemmelser og adfærdsmæssige reaktioner (handlinger). Depression er dermed en kompleks psykisk lidelse, og den rammer mere end hver 7. dansker på et eller andet tidspunkt i deres liv.


Depression er kendetegnet ved tilstedeværelsen af helt specifikke symptomer, som skal have været til stede i mindst to uger og have påvirket det normale funktionsniveau. Ikke alle med depression udviser alle symptomer.

Kernesymptomerne ved depression er:

 1. Nedtrykthed
 2. Nedsat lyst/interesse
 3. Nedsat energi eller øget træthed

Ledsagesymptomerne kan være nedsat selvtillid eller selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tænke- og koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, motorisk uro eller motorisk hæmning, tanker om død eller selvmord samt appetit- og vægt-forstyrrelser.

Depression er en hyppig følgevirkning af svær stress, når stress efter nogen tid ender ud i udmattelse.

Depression kan have forskellige årsager, herunder en kombination af biologiske, genetiske, psykologiske og miljømæssige faktorer. Depression kan være en reaktion på nogle udfordrende livsomstændigheder eller en eksistentiel krise, men det kan også komme af mere uforklarlige årsager. Typisk kender man ikke årsagen til nedtryktheden, når man lider af depression. Andre gange kender man årsagen men ved ikke, hvordan man skal komme videre. I begge tilfælde kan det være en hjælp at tale med en psykolog. Hos Dit Psykologhus i Aarhus tilbyder vi samtaleterapi til behandling af depression.

Der er forskellige faktorer, som kan øge risikoen for at udvikle en depression. Det kan f.eks. være:

 • En familiehistorik med depression (øget arvelighed)
 • At have været udsat for et traume eller langvarig stress
 • At lide af kronisk invaliderende sygdom
 • At lide af kroniske smerter
 • Alkohol- eller stofmisbrug

Ubehandlet depression kan have alvorlige konsekvenser for en persons liv og livskvalitet herunder familielivet og parforholde, risikoen for at miste sit arbejde, sociale relationer og selvmordsrisiko. Det er vigtigt at tage depression alvorligt og søge behandling.  

Depressionsdiagnosen stilles på baggrund af tilstedeværelsen af helt specifikke symptomer. Symptomerne skal have været til stede i mindst to uger og have påvirket det normale funktionsniveau. Depression inddeles typisk i let, moderat eller svær depression afhængig af antallet af kernesymptomer og ledsagesymptomer, samt hvor meget symptomerne har påvirket/nedsat funktionsevnen.

Forskning viser tydeligt at samtaleterapi er den mest effektive behandling ved let og moderat depression. Ved svær depression kan det være nødvendigt at kombinere samtaleterapi med medicinsk behandling (antidepressiv medicin) for at opnå den bedste effekt. Dette vil ofte foregå i samarbejde med din privatpraktiserende læge. Hos Dit Psykologhus i Aarhus samarbejder vi altid med egen læge, hvis du ønsker det.

Hos Dit Psykologhus i Aarhus er vi specialiserede i samtaleterapeutisk behandling af depression. Vi har mange års erfaring indenfor området og tilbyder samtaler fysisk i vores lokaler i Aarhus C. Bor du længere væk, eller foretrækker du at sidde hjemme, har vi mange års erfaring med online samtaleforløb via en sikker videoforbindelse.

Depression er en almindelig men kompleks psykisk lidelse. Den er blandt andet kendetegnet ved en vedvarende nedtrykthed og findes i varierende sværhedsgrader. Derfor er det vigtigt at håndtering og behandling af sygdommen bliver individuelt tilpasset. Selvom der ikke er nogen hurtig løsning, er der måder at håndtere depression på, som kan hjælpe dig til en bedre livskvalitet og trivsel. Nedenfor kan du finde nogle generelle råd til, hvordan du kan håndtere nedtrykthed og depression:

 1. Søg professionel hjælp
  Depression er en udfordrende tilstand, der kan have massiv indvirkning på din mentale sundhed og din livskvalitet. At få professionel hjælp i tide er vigtigt for at bremse symptomernes udvikling og arbejde hen imod at slippe fri af depressionen.
 2. Tal om medicinering med din læge
  I nogle tilfælde kan antidepressiv medicin være et effektivt supplement til din behandling. Tal med din læge om, hvorvidt medicin kunne være en mulighed for dig.
 3. Få hjælp hos en psykolog
  At tale med en erfaren psykolog er ofte afgørende for at håndtere depression. Psykologen er uddannet i at lave samtaleterapi, hvilket er den mest effektive behandlingsmetode til depression. Sammen kan I udvikle en behandlingsplan, der passer til dine ønsker og behov.
 4. Bed om støtte fra familie og venner
  Når man rammes af nedtrykthed og depression oplever mange, at de trækker sig fra deres netværk, familie og venner. Her er det vigtigt at tale åbent med dine nærmeste om din tilstand og søge støtte hos dem, som bekymrer sig for dig. De kan spille en vigtig rolle på din vej mod trivsel og velvære.
 5. Fasthold den daglige rutine
  Mange med depression oplever, at hverdagen på mange måder går i stå, og det bliver svært at finde energi og ”tage sig sammen” til at få ting gjort. At fastholde en daglig rutine kan være med til at skabe struktur, mening og formål med din dag – og selv små opgaver kan bidrage til en følelse af at have udrettet noget.
 6. Udforsk dine depressive tankemønstre
  Mange oplever at tanker og grublerier over fortiden eller bekymringer og spekulationer om fremtiden helt overtager tilværelsen og stjæler alt for meget tid. Det kan derfor være vigtigt at identificere og udfordre de tankemønstre, der bidrager til din depression, så du kan lære at håndtere dem på en ny måde, hvor de ikke længere får lov til at kontrollere eller styre dig.
 7. Lær mindfulness meditation
  Gennem mindfulness, meditation og yoga kan du lære at være mere til stede i nuet i stedet for at gruble over fortiden eller spekulere over fremtiden. Mindfulness, meditation og yoga kan samtidig være med til at reducere stress og angst, som ofte ledsager depression og give en større følelse af indre ro.
 8. Vær tålmodig og omsorgsfuld overfor dig selv
  Depression kan være en langvarig udfordring, hvor du kun langsomt mærker en bedring. Derfor er det vigtigt at være tålmodig med dig selv. Prioritér selvomsorg i din hverdag, hvor du prøver at mærke efter, hvad du har brug for. Det kan være aktiviteter du nyder, sund kost, let motion eller samvær med en du holder af.

Kontakt psykologerne i Dit Psykologhus i Aarhus

Det er gratis og uforpligtende. Find vores kontaktinformationer her eller skriv til os via denne formular.

Telefon: 61 47 49 40 – Email:

Spam-kontrol - Svar venligst på dette regnestykke