Krise – akut krise / livskrise

Få hjælp til håndtering af akut krise og livskrise hos Dit Psykologhus i Aarhus

At stå ansigt til ansigt med en krise kan være en udfordrende oplevelse, der kan påvirke vores mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende. Nogle mennesker formår at håndtere kriser effektivt og finder måder at komme igennem dem på, mens andre kan have brug for støtte og hjælp til at klare udfordringerne. Hos Dit psykologhus i Aarhus har vi mange års erfaring med krisehåndtering både i forhold til akutte kriser og livskrise.

Hvad kendetegner en krise?

Når vi rammes af en krise, er det kendetegnet ved, at vi mister grebet om vores tilværelse, og vi bliver udfordret på, at vores erfaringer og problemløsningsfærdigheder sættes ud af spil. Vi oplever dermed at være i en uvant tilstand karakteriseret ved et tab af kontrol og manglende forudsigelighed. Mennesker oplever og reagerer forskelligt på voldsomme begivenheder. Det er derfor altid reaktionen, der er afgørende for, om der er tale om en krise, snarere end det er selve hændelsen.

Psykolog Aarhus Stemning 03

Akut krise

Hvad kendetegner en akut krise?

En akut krise refererer til en pludselig og overvældende begivenhed, der skaber intens følelsesmæssig eller psykologisk ubehag. Eksempler kan være situationskriser i form af pludselige hændelser som ulykker, vold, trusler, afskedigelse eller dødsfald. I disse øjeblikke står vi ofte over for akutte følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Hvordan ved jeg, om jeg har brug for akut krisehjælp?

I forbindelse med situationer som akut krise vil der oftest være brug for hjælp og støtte til at håndtere de reaktioner, der opstår på grund af krisen. Behovet for støtte kan blive aktuelt, når vi oplever symptomer som:

 • Uvirkelighedsfornemmelse
 • Meningstab
 • Choktilstand
 • Øget sårbarhed
 • Skyld
 • Uoverskuelighed
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat lyst og energi til aktiviteter som ellers har været forbundet med glæde og lyst.
   

Med den viden der findes i dag, peger meget på, at rettidig krisehjælp gør en forskel for den kriseramtes belastningsgrad og restitution.

Hvordan foregår akut krisehjælp hos Dit Psykologhus i Aarhus?

Formålet med den krisepsykologiske hjælp består i at øge indsigten og forståelsen af dine reaktioner og fremme mestringsstrategier, der styrker evnen til at udøve selvbestemmelse. Derfor vil hjælpen fokusere på at afdække og sammensætte det hændelsesforløb, du har været udsat for, så du får adgang til at bearbejde oplevelsen og får en øget forståelse for de sammenhænge, der findes mellem hændelsesforløbet og dine tilhørende tanker, følelser og reaktioner.

Følgende elementer vil oftest være en del af den akutte krisehjælp hos Dit Psykologhus i Aarhus:

 • Akut vurdering og behandling
  Først foretager psykologen en hurtig og grundig vurdering af den akutte situation for at identificere risici og behov. Den efterfølgende behandling vil omfatte støttende samtale og forskellige krisehåndteringsteknikker for at skabe overblik over hændelsesforløbet og få bearbejdet oplevelsen.
 • Følelsesmæssig aflastning og støtte
  Psykologen vil have fokus på at skabe en tryg relation for at fremme en åbenhed, hvor du tør udtrykke og udforske følelserne og ubehaget omkring krisen. Dette vil lindre den emotionelle belastning og modvirke isolation.
 • Psykoedukation om krisereaktioner
  Psykologen vil ”undervise” dig i krisereaktioner og hvordan kroppen og sindet reagerer på en krise. Det vil fremme forståelsen og indsigten i dine egne reaktioner, øge kendskabet til egne behov og handlemuligheder samt virke normaliserende og reducere eventuel angst.
 • Forebyggelse af længerevarende belastninger
  Behandlingen vil ligeledes fokusere på at udforme en sikkerhedsplan for at forebygge længerevarende komplekse belastningsreaktioner og sikre din fremtidige trivsel.
 • Opfølgning og langsigtet støtte
  Efter den akutte fase er overstået, vil der være mulighed for opfølgende sessioner, hvor psykologen vil evaluere din fremgang og tilbyde langsigtet støtte ved behov.
Psykolog Aarhus Stemning 12
Psykolog Aarhus Stemning 06

Livskrise

Hvad kendetegner en livskrise?

Livskriser er mere langsigtede udfordringer, der opstår som reaktion på større livsændringer. Det kan inkludere overgange som skilsmisse, pensionering, tab af arbejde eller andre betydningsfulde begivenheder, der udfordrer ens identitet og livsretning. Det kan også være længerevarende belastningsreaktioner, der er opstået på baggrund af et vedvarende psykisk pres for eksempel på grund af mobning eller stress.

Hvor længe varer en livskrise?

Livskriser er en naturlig del af livet og noget, vi alle før eller siden kommer til at opleve. Livskriser kan opstå i forskellige aldre og livsfaser f.eks. i forbindelse med tvivl – tvivl om det er det rigtige arbejde, du har valgt, tvivl om parforholdet når det hele går op i hamsterhjul og madpakker, eller en mere grundlæggende følelse af at livet i en periode ikke rigtigt giver mening. Livskriser kan være kortvarige men kan nogle gange også tage uger, måneder eller år at komme igennem.

Hvilke symptomer kan man opleve i forbindelse med en livskrise?

Mennesker reagerer meget forskelligt, når de er i krise. Nogle af de mest almindelige reaktioner kan være:

 • Følelsesmæssige reaktioner
  Herunder at føle sig ked af det, grådlabil, vred, irriteret, aggressiv, modløs, trist, fortvivlet, skyldig, skamfuld, ensom, ”følelsestom”, meningsløshed.
 • Mentale reaktioner
  Herunder hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og tanker om selvbebrejdelser, død, selvmord eller katastrofer.
 • Kropslige reaktioner
  Herunder en oplevelse af kropslig uro, rastløshed, anspændthed, træthed, udmattelse, manglende energi, kvalme og uforklarlige smerter.
 • Adfærdsmæssige reaktioner
  Herunder dårlig/forstyrret søvn, isolation, undgåelse eller at man trækker sig fra andre.

Hvordan foregår behandlingen af livskriser hos Dit Psykologhus i Aarhus?

Professionel hjælp og støtte fra en psykolog kan være gavnligt, når du står i en livskrise. Psykologen vil kunne støtte dig i at få navigeret igennem den akutte fase af krisen og hen mod at få bearbejdet de svære følelser og udvikle nye mestringsevner. Det er vigtigt at forstå, at kriser også kan være muligheder for personlig vækst og udvikling, selvom de kan være både udfordrende og smertefulde. Kommer du godt igennem krisen, vil du oftest stå stærkere på den anden side.

Hos Dit Psykologhus i Aarhus har vi i forbindelse med behandling af livskriser fokus på nedenstående elementer:

 • Årsagen til krisen
  Igennem støttende samtaler vil psykologen hjælpe til at få klarlagt den eller de underliggende årsager til krisen.
 • Øget selvforståelse
  Psykologen vil hjælpe til at styrke din selvforståelse og skabe mulighed for positive forandringer og personlig vækst.
 • Håndtering af tanker
  Du vil få redskaber til, hvordan du kan slippe af med grublerier og bekymringstanker og lære at forholde dig på en ny måde til dine tanker, så de ikke længere får lov at kontrollere eller styre dig.
 • Forbedret følelsesmæssigt velvære
  Igennem samtale vil der være fokus på at få udforsket og bearbejdet dine følelser og ubehag relateret til krisen, så du herefter vil opleve et større følelsesmæssigt velvære.
 • Nye mestringsstrategier
  Psykologen vil hjælpe dig til at udvikle mere effektive mestringsstrategier, så du bedre kan håndtere de udfordringer der følger med livsændringer.
 • Langsigtet trivsel
  Behandlingen vil fokusere på at forebygge længerevarende komplekse belastningsreaktioner og sikre din fremtidige trivsel.
   

Hvor foregår behandlingen af en krise hos Dit Psykologhus?

Vi tilbyder samtaleforløb fysisk i vores hyggelige lokaler i centrum af Aarhus. Bor du længere væk, eller foretrækker du at sidde hjemme, tilbyder vi online samtaleforløb via en sikker online videoforbindelse. Du kan læse mere om onlineterapi her.

Kontakt Dit Psykologhus i Aarhus

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, eller hvis du ønsker at bestille tid til et samtaleforløb, kan du kontakte os på mail: eller på telefon: 61 47 49 40. Det er helt uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Psykolog Aarhus Stemning Skov

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hos Dit Psykologhus i Aarhus er vi specialiserede i både akut krisehjælp og samtaleterapeutisk behandling af livskriser. Vi har mange års erfaring indenfor området og tilbyder samtaler fysisk i vores lokaler i Aarhus C. Bor du længere væk, eller foretrækker du at sidde hjemme, har vi mange års erfaring med online samtaleforløb via en sikker videoforbindelse.

For nogle vil det være hjælpsomt, at der rekvireres professionel hjælp til at bearbejde krisehændelsen. Dermed ikke sagt, at der ikke findes gode råd og måder at være behjælpelig på, når krisen indtræffer.

Når krisen rammer, kan det gøre en forskel for den kriseramte, at du navigerer efter følgende opmærksomhedspunkter og gode råd:

 1. Vær opmærksom på om der er behov for at søge professionel hjælp hos en psykolog.
   
 2. Vær nærværende og lyttende uden at fokusere på følelserne.

 3. Hjælp med at skabe overblik ved at sammensætte hændelsesforløbet.

 4. Vær opmærksom på de individuelle behov – ingen reagerer ens.
   
 5. Hjælp med at overtage praktiske opgaver og skab overblik.
   
 6. Ved akut krise, lad ikke den kriseramte være alene i det første døgn.

Kontakt psykologerne i Dit Psykologhus i Aarhus

Det er gratis og uforpligtende. Find vores kontaktinformationer her eller skriv til os via denne formular.

Telefon: 61 47 49 40 – Email:

Spam-kontrol - Svar venligst på dette regnestykke