Angst

 

Angst og katastrofetanker

Angst er, som stress, en grundlæggende del af det at være menneske, og optræder under normale omstændigheder kun i korte perioder. Vi skal bruge angstens årvågenhed til at beskytte os selv og undgå fare ved hurtigt og effektivt at få mobiliseret både krop og sind til at handle passende i den konkrete situation, som fremkaldte angsten.

Angst kan være kendetegnet ved nervøsitet, hjertebanken, åndedrætsbesvær og svimmelhed eller at man sveder, ryster eller spænder op i musklerne. Der kan også være tankemylder eller såkaldte katastrofetanker, hvor man bekymrer sig og forestiller sig det værste. Der findes forskellige former for angst, f.eks. angst for mange mennesker samlet på samme sted eller angst i sociale situationer, hvor andres øjne er rettet mod en. Det kan dels dreje sig om angst for noget meget specifikt (en fobi) eller der kan være tale om en mere generaliseret form for angst.

Hvis angst udvikler sig og bliver vedvarende/kronisk kan det føre til begrænsninger i hverdagen eller livet generelt. Det kan føre til undgåelseshandlinger i et forsøg på at undgå de situationer, der kan fremkalde angst eller ubehag, og langsomt kan livet blive mere og mere indskrænket i forsøget på at undgå angsten. Derfor er det vigtigt at få behandlet angst, så du igen kan komme til at gøre de ting i hverdagen og livet, som er vigtige for dig og giver dig livskvalitet.

I behandlingen af angst er der ofte fokus på at lære at forstå sammenhængen imellem de kropslige reaktioner du mærker, de tanker og følelser som sætter i gang, og de handlinger du foretager på baggrund af den sammenhæng. Det er med henblik på at lære at kunne adskille processerne og enten ændre det i en mere konstruktiv retning eller at lære at forholde sig helt ”neutralt” og accepterende til det der foregår i krop og sind uden at reagere på det. Behandlingen vil ofte være en kombination af samtaler og konkrete fysiske og mentale øvelser.