Depression

 

Depression og nedtrykthed

Når følelsen af at være nedtrykt eller ked af det varer ved og samtidig følges af vedvarende negative tanker og følelser, kan det føre til en depression. En depression sætter gang i mange følelser, tanker, kropslige fornemmelser og adfærdsmæssige reaktioner (handlinger) og er kendetegnet ved tilstedeværelsen af forskellige symptomer, som skal have været til stede i mindst 2 uger og have påvirket det normale funktionsniveau.

Kernesymptomerne ved depression er nedtrykthed, nedsat lyst/interesse og nedsat energi eller øget træthed. Ledsagesymptomerne kan være nedsat selvtillid eller selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tænke- og koncentrationsbesvær, motorisk uro eller motorisk hæmning, tanker om død eller selvmord, søvnforstyrrelser samt appetit- og vægtøgning.

Depression er en hyppig følgevirkning af stress, når stress efter noget tid ender ud i udmattelse. Men mange patienter der lider af depression kan være startet med at gå til lægen, fordi de har smerter i kroppen, som de ikke kan forklare, og ofte hænger smerterne sammen med den træthed og udmattelse der følger med depression.

I behandlingen af depression er der, som i behandlingen af angst, ofte fokus på at lære at forstå sammenhængen imellem de tanker og følelser du mærker og har, de kropslige reaktioner som sætter i gang, og de handlinger du foretager på baggrund af den sammenhæng. En sammenhæng der går begge veje, hvor også dine handlinger påvirker dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser osv. Et mål i behandlingen er at lære at kunne adskille de forskellige processer i denne sammenhæng og forstå mønsteret for enten at ændre på det eller at lære at forholde sig mere ”neutralt” og accepterende til det der foregår i krop og sind. Behandlingen vil ofte være en kombination af samtaler og konkrete fysiske og mentale øvelser.