Stress

 

Stress og udbrændthed

Symptomerne på stress kan være mange og består ofte af en kombination af både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Det kan være at du oplever en trykken for brystet, uro og sitren i kroppen, konstant muskelopspænding, kvalme eller manglende appetit, samt at du oftere bliver syg med feber og influenza-lignende symptomer. Eller det kan dreje sig om koncentrationsbesvær, udfordringer med at huske og holde styr på ting, en dårlig nattesøvn eller decideret søvnløshed, og at du bliver aggressiv eller øger forbruget af stimulanser (f.eks. kaffe eller alkohol).

Stress er i udgangspunktet en vigtig overlevelsesmekanisme, som gør os i stand til at yde noget ekstra, når vi er midlertidigt pressede, truede eller skal præstere. Men på den lange bane kan stress nedbryde kroppen og resultere i alvorlige både fysiske og psykiske følgesygdomme. Samtidig kan følelser som nedtrykhed, håbløshed, hjælpeløshed eller opgivelse blive en konsekvens, som i sidste ende kan udvikle sig til angst eller depression.

Hvis stress er blevet en langvarig tilstand, er det derfor vigtigt at få brudt den onde cirkel. Det vigtigste skridt er at få identificeret, hvorfor man er stresset, og så få fjernet det der stresser med det samme. Det kan være, det drejer sig om for mange opgaver på arbejde inden for en kort deadline, eller at de krav der stilles simpelthen er for høje. Men, ofte skyldes det en kombination af mange ting i både arbejdslivet og privatlivet.

Behandling af stress og udbrændthed starter derfor ofte med markante ændringer i hverdagen, en ”nul-stilling”, for herefter ligeså langsomt at arbejde sig frem mod en bedre balance imellem de krav man stiller til sig selv (eller som stilles af andre) og de ressourcer man har til rådighed. Et behandlingsforløb åbner samtidig op for at se på sit liv på nye måder, at blive bevidst omkring, hvad det er allermest vigtigt i livet og få prioriteret og truffet valg ud fra de værdier. Det vil ofte være en kombination af samtale og konkrete øvelser, f.eks. fysiske eller mentale øvelser såsom meditations eller vejrtrækningsøvelser, som blandt andet kan bruges til at berolige og regulere et overaktivt nervesystem.