Kroniske smerter

 

Kroniske smerter og smertehåndtering

Hvad er kroniske smerter?
Der er tale om kroniske smerter, hvis smerterne varer ved efter man har forsøgt at diagnosticere og behandle årsagen til smerterne. Smerten er ikke længere et symptom, men en kronisk lidelse i sig selv, og den skal derfor behandles sådan.
Psykologisk smertebehandling kan stå alene eller indgå som et supplement til den medicinske, kirurgiske eller anden smertebehandling.

 

Hvad er psykologisk smertebehandling?
Psykologisk smertebehandling er lindring og håndtering af kroniske smerter ved hjælp af psykologiske metoder og redskaber. Psykologiske forhold spiller en stor rolle i forhold til oplevelsen og håndteringen af kroniske smerter, og de kan være medvirkende til både at forværre eller forbedre smerten.

 

Hvornår kan psykologisk smertebehandling hjælpe?
Mange mennesker oplever, at det at leve med kroniske smerter medfører forskellige psykiske problemer og udfordringer, som samtidig kan medføre en forværring af smerteoplevelsen. Det skaber en ond cirkel, hvor problemet forværrer smerterne, og smerterne forstærker de psykiske problemer. Det kan bl.a. dreje sig om:

 • Stress
 • Ængstelighed eller katastrofetanker
 • Nedtrykthed eller depression
 • Sorg eller en følelse af meningsløshed
 • Identitetsforvirring
 • Usikkerhed
 • Ikke at kende årsagen til smerterne
 • Manglende kontrol
 • Negativ opmærksomhed
 • Negative forventninger

For nogle mennesker kan de negative følgevirkninger af kroniske smerter være så enorme, at de gør større skade på livskvaliteten end smerterne i sig selv. Psykologisk smertebehandling kan derfor også have fokus på at mindske følgevirkninger af kroniske smerter. Det kan dreje sig om smerternes negative indflydelse på:

 • Hverdagslivet
 • Søvn (træthed / manglende energi)
 • Intime forhold og sexlivet
 • Singlelivet eller parforholdet
 • Familielivet med børn
 • Sociale relationer og venskaber
 • Ønsket om børn / fertilitetsproblemer
 • Uddannelsen eller arbejdslivet
 • Det mentale og følelsesmæssige velvære
 • Livskvaliteten i sin helhed

 

Hvad indgår i et psykologisk smertebehandlingsforløb?
Et smertebehandlingsforløb hos Dit Psykologhus består af en kombination af undervisning, forskellige håndteringsredskaber og samtaleterapi. Målet er at give dig den nødvendige viden og forståelse samt de redskaber der skal til, for at du på egen hånd kan håndtere smerterne og balancere dit liv på en måde, som gør det muligt at leve i overensstemmelse med dine ønsker og værdier.
Vi tager afsæt i en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness-baseret tilgang, hvor fokus er på, hvad der gør livet værdifuldt og meningsfuldt for dig. Vi inddrager også andre psykologiske metoder afhængig af problemstillingerne eller dine ønsker og præferencer.