Parforhold og parterapi

 

 

 

Det er et stort skridt for de fleste at begynde i parterapi. Grunden til at man ønsker at gå i parterapi kan være mange. Nogle par går i terapi efter en krise i forholdet, mens andre par søger hjælp forebyggende.

Måske ønsker I hjælp til:

– at finde balancen mellem at være et par og at være forældre

– at styrke jeres kommunikation, udrede misforståelser og mindske konflikter

– at styrke rollefordelingen imellem jer, så hverdagen glider nemmere

– at genfinde hinanden efter en tid, hvor omstændighederne omkring jer, har trukket jer længere væk fra hinanden

– at genskabe et sund kontakt og relation igen efter et tillidsbrud imellem jer

– at for skabt de bedste omstændigheder for jeres parforhold, så I står stærke sammen – inden der opstår uro og konflikter.

Det kan også være noget helt andet end ovenstående, som I ønsker at få vendt i parterapi. 

I parterapi arbejder man ikke mod hinanden, men man genfinder hinanden. I terapien arbejder vi med jeres kontakt til hinanden, hvor målet er at få genskabt et trygt, sundt bånd mellem jer. Sammen dykker vi ned i jeres følelsesmæssige kontakt til hinanden, og arbejder sammen hen mod at begges forskellige behov i parforholdet bliver mødt på bedste vis. I får i terapisessionerne en større og mere nuanceret forståelse af hinandens måder at kommunikere og reagere på, hvilket er byggestenen for et stærkere og sundere parforhold.

Hvert par har deres eget mønster, som de ryger ind i, særligt i konfliktfyldte situationer. Terapien er med til at undersøge jeres mønster, og skabe nye rammer for jer at interagere under.

For at parterapien er effektiv – også når I forlader det trygge terapirum, er det vigtigt, at I på forhånd har aftalt, at I vil engagere jer I terapien – også mellem sessionerne. Dette betyder, at I vil gøre brug af de øvelser og opgaver, som terapeuten kan give jer for fra session til session.

 

Vi anbefaler, at man i forløbet får én til to individuelle samtaler, gerne efter den første parsamtale.
Ny forskning i parterapi viser, at individuelle samtaler er med til at styrke terapeutens viden om jer hver især, som er brugbart terapien og for at forstå jeres nuværende forhold. Dette giver et mere effektivt og målrettet forløb.

 

Den første parsamtale er med til at sætte målet for, hvad I ønsker med terapien.
Sammen med terapeuten taler I om, om et forløb kunne være noget for jer.
Et forløb behøver ikke at være mange gange, men både længden og intensiteten af forløbet afhænger af, om I som par er i aktuel krise eller ønsker forebyggende terapi.