Psykisk vold

 

 

Har du været udsat for psykisk vold? 

Mange er først sikre på, at de har været udsat for vold, hvis volden er fysisk. Dermed ønsker vi at sætte større fokus på den psykiske vold, der i den grad er lige så skadelig som fysisk vold. Psykisk vold giver blå mærker på sjælen. Denne vold er derfor nemmere at skjule for omverdenen – og det kan være svære at fastholde sig selv i den overbevisning, at man er blevet udsat for vold, når der ikke er fysiske beviser. 
Forskning i vold i nære relationer viser, at der i fysisk voldelige parforhold også er psykisk vold. Dog kan psykisk vold godt optræde i nære relationer uden fysisk vold.  Dertil findes også seksuel vold og økonomisk vold, som også ofte ses i samspil med den psykiske vold. 

Hvad er så egentlig psykisk vold?

Hvis du i en nær relation til et andet menneske for eksempel din partner, oplever at vedkommende begynder at lyve over for dig, kontrollere dig, manipulere dig, overvåge dig og din færden, eller begynder at udvise en nedgørende adfærd over for dig, er du udsat for psykisk vold. 
Psykisk vold er når en anden person skader dig, så det påvirker dig negativt psykisk. 
Det kan være, at vedkommende fortæller dig, at du fejler noget psykisk, at du husker forkert, hvis du konfronterer vedkommende med at lyve, at vedkommende fortæller dig, at du intet er værd. Det kan også være at vedkommende begynder at kontrollere hvornår, du må gå ud, og hvem du ses med. Måske begynder vedkommende at afgrænse dit sociale liv til få eller ingen personer. Det kan også være at du oplever at vedkommende truer dig, overvåger dine sociale medier, bestemmer dit tøjvalg eller overbeviser dig om, at vedkommende er den eneste, der vil dig det bedste.

Oftest vil den som er udsat for psykisk vold begynde at tro på det, som voldsudøveren bilder vedkommende ind. Vedkommende bliver i tvivl om, hvad der er op og ned, og kan rent faktisk tro på, at manipulationen er sandhed og begynder derfor at leve efter voldudøverens anvisninger og kontroladfærd. 

Det kan være svært at sætte ord på for den voldsramte, hvad du vedkommende er udsat for, og hvad vedkommende egentlig føler, da en manipulerende adfærd påvirker den voldsramtes virkelighedsopfattelse og realitetssans. Den voldsramte kan rent faktisk være i tvivl om, om vedkommende er udsat for psykisk vold, selvom det er tydeligt for pårørende.

Psykisk vold kan komme til udtryk ved blandt andet chikane og stalking, grænseoverskridende tiltale/handlinger/adfærd, manipulation og fordrejning af virkeligheden, kontrol og dominans over dit liv (eksempelvis over hvem du må se, hvilket tøj du må have på) og trusler.

Psykisk vold kan give efterfølgende medføre andre psykiske lidelser såsom angst, depression, PTSD, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, problemer med selvværd og tilknytning til andre mennesker.